Learn English Via Listening | Beginner: Lesson 3. My Flower Garden

Flower Garden
Xem phụ đề Anh – Việt và tải bài nghe về máy: http://bit.ly/luyen-nghe-beginer
Download MP3 file with English – Vietnamese subtitles: http://bit.ly/luyen-nghe-beginer
– More videos to learn english Via listening for beginners
(Các bài nghe dành cho trình độ bắt đầu từ giáo trình Lean English Via Listening)
: https://www.youtube.com/playlist?list=PL43YjTtbLaNQ8EcD5r4qqFytU1zkT983L

– Videos to learn english Via listening level elementary:
(Các bài nghe dành cho trình độ sơ cấp)

– Videos to learn english Via listening level pre-intermediate:
(Các bài nghe dành cho trình độ sơ trung cấp)

– Videos to learn english Via listening level intermediate:
(Các bài nghe dành cho trình độ trung cấp)

– Videos to learn english Via listening level Upper intermediate:
(Các bài nghe dành cho trình độ trên trung cấp)

– Lean English Conversation
(Các bài học tiếng Anh qua hội thoại)

– Videos to learn English through story
(Các bài học tiếng Anh qua truyện)

KẾT NỐI VỚI UCAN QUA CÁC KÊNH
1. Website: https://www.ucan.vn/
2. Fanpage: https://www.facebook.com/hoctienganho…
3. Tìm hiểu chương trình học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ giúp giao tiếp cơ bản sau 6 tháng tại: http://bit.ly/2ITAZF3

Nguồn: Giáo trình Lean English Via Listening

Products You May Like

Articles You May Like

110+ Container Gardening Tips You Ever Need To Know! | diy garden
How to Grow a SALSA Garden BEGINNER | Top SAE Ideas | Homestead IDEAS for Kids | DIY PATIO GARDEN
How To Air Layering Mango Trees Gardening Hacks Full HD
Summer Gardening Tips for Landscape Maintenance
MINIATURE FARM GARDEN || Amazing Garden Transformation Ideas by 5-Minute DECOR!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *